Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

8 grudnia 2006: 8 grudnia 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prasa pisze o współpracy łódzkiego Gimnazjum nr 12 z policją w sprawach wagarujących uczniów. „Sprawa jest prosta. Uczeń ma codziennie po lekcjach zameldować się w komisariacie. A ja zamiast mu grozić, straszyć i prosić, żeby wziął się za naukę, przepytuję z lekcji” – wyjaśnia policjant Durczyński. Uczniowie z problemami regularnie odwiedzają bałucki komisariat. Na swoją kolej do „wizyt edukacyjnych” czeka kilku gimnazjalistów. Policjanci pojawiają się na lekcjach i uświadamiają uczniom, jakie kary mogą im grozić za naruszenie prawa, przychodzą na wywiadówki i zobowiązują rodziców do zaangażowania w wychowanie dzieci. Pomysł z „edukacyjnymi wizytami” uczniów na komisariacie był, zdaniem dyrekcji szkoły, strzałem w dziesiątkę.

Starostwa na Warmii i Mazurach odbierają unijne stypendia uczniom za nieusprawiedliwione nieobecności. Starostwa ustaliły liczbę nieusprawiedliwionych godzin w miesiącu, po przekroczeniu, której uczeń traci stypendium. W Olsztynie jest to pięć lekcji, w Ostródzie – siedem, w Iławie – trzy, w Ełku więcej niż 5 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności. Ma to motywować do chodzenia do szkoły. Wychowawcy zgłaszają nazwiska wagarowiczów dyrektorom szkół, a ci urzędnikom w starostwie.
A. B. i A. D., 8 grudnia 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży