Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

6 grudnia 2006: 6 grudnia 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa Romana Giertycha w sprawie listu wystosowanego do ministrów edukacji państw Unii Europejskiej, dotyczącego przemocy w szkołach. Roman Giertych w imieniu rządu polskiego proponuje zwołanie w przyszłym roku spotkania ministrów edukacji państw członkowskich UE w celu wypracowania wspólnego stanowiska na temat przeciwdziałania przemocy w szkołach. Planuje rozpoczęcie procesu umiędzynarodowienia kwestii przemocy w szkole od zorganizowania wiosną przyszłego roku spotkania ministrów edukacji państw Grupy Wyszehradzkiej.

Katarzyna Paluszewska-Jurkiewicz zostaje powołana na pełniącą obowiązki dyrektora łódzkiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Funkcję p.o. dyrektora OKE można powierzyć tylko osobie zatrudnionej w OKE. Pani Paluszewska zostaje awansowana po dwóch dniach pracy w OKE.

„Gazeta Prawna” przygotowuje ocenę pracy ministrów gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Dziennikarze pytali, czy ministrowie realizują reformy, czy są skuteczni, przyjaźni wobec biznesu i środowisk prawniczych, gotowi do rozmów i jakimi otaczają się kadrami. Ocenę ministra edukacji przeprowadził m.in. Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP. Jego zdaniem minister proponuje zmiany, ale ich nie realizuje. Resortowi brakuje jasno opracowanego planu polityki edukacyjnej. Krystyna Szumilas, przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, stwierdza, że Roman Giertych nie realizuje reform, które ciągle zapowiada. Mówi o potrzebie bezpieczeństwa w szkołach, ale proponuje niewłaściwy sposób jego poprawy. Działa zbyt szybko: zanim skonsultuje program reform z ekspertami, już ogłasza go w mediach. W rezultacie musi potem wycofywać się z własnych pomysłów lub poważnie je modyfikować. Z kolei Wiesława Lipińska z Biura Rzecznika Praw Dziecka powiedziała, że resort pod kierownictwem Romana Giertycha zmierza do wzmocnienia dyscypliny i przywrócenia odpowiedzialności szkoły za wychowanie dzieci. Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach” jest pierwszą próbą kompleksowego zdiagnozowania polskich szkół od środka. Na wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka ministerstwo odpowiada szybko i skutecznie.
A. B. i A. D., 6 grudnia 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży