Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

6 czerwca 2006: 6 czerwca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa: Roman Giertych ogłasza rozpoczęcie konsultacji dotyczących wprowadzenia do szkół wychowania patriotycznego. Zakłada, że w prowadzeniu lekcji pomogą osoby, które „dadzą świadectwo patriotyzmu”: weterani wojenni, dawni opozycjoniści, żołnierze uczestniczący w misjach wojskowych, na przykład w Iraku. Obowiązek wychowania patriotycznego, zdaniem Giertycha, nakłada na szkoły i ministra edukacji Ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela. Minister informuje także, że przesłał pismo do kuratorów oświaty z zaleceniem, aby wszelkie uroczystości szkolne rozpoczynały się i kończyły odśpiewaniem hymnu państwowego.

Wiceminister Orzechowski zapowiada, że MEN przygotowuje list do kuratorów, zlecający badanie frekwencji w szkołach. Jest to reakcja na publikację w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”, dotyczącą spadku frekwencji. „Rozumiem prawo rodziców do usprawiedliwiania dzieciom nieobecności, ale nie może ono być nadużywane. Coś z tym fantem trzeba zrobić” – mówi Mirosław Orzechowski.
A. B. i A. D., 6 czerwca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży