Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

31 października 2006: 31 października 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa Romana Giertycha w sprawie obecnej sytuacji w oświacie oraz w sprawie projektu dotyczącego utworzenia szkół o specjalnym nadzorze pedagogicznym. Roman Giertych zapowiada uruchomienie we wrześniu 2007 roku pierwszego Ośrodka Wsparcia Wychowawczego, kolejne powstaną w następnym roku. Minister zapewnia, że uczniów można będzie umieszczać w ośrodkach OWW na krótkie okresy, „aby szybko mogli wrócić do normalnej nauki ze świadomością, że w przypadku dalszego naruszania dyscypliny w szkole zostaną skierowani na dłuższy pobyt w Ośrodku Wsparcia Wychowawczego”.

Wiceminister Kłosowski prezentuje koncepcję funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Wychowawczego. Mają to być placówki o podwyższonym rygorze zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych i opiekuńczych. Utworzone OWW na poziomie gimnazjalnym będą prowadziły zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i opiekę w oddzielnych grupach chłopców i dziewcząt. W internacie obowiązywać będzie szczególny nadzór wychowawczy. Podstawą skierowania do Ośrodka będzie decyzja komisji orzekającej na podstawie wniosku dyrektora gimnazjum.

Rzecznik Praw Dziecka, Ewa Sowińska, wydaje oświadczenie o potrzebie osobnej nauki chłopców i dziewcząt w gimnazjach. Jej zdaniem, trzeba też zadbać o to, aby klasy nie były zbyt liczne.

Wiceprezydent Gdańska, Katarzyna Hall, apeluje do ministra edukacji o zmianę miejsca ogłoszenia jego programu ”Zero tolerancji” (minister zapowiada ogłoszenie tego programu w gdańskim Gimnazjum nr 2). Zdaniem pani prezydent, szum medialny, towarzyszący samobójczej śmierci gdańskiej gimnazjalistki, jest szkodliwy dla uczniów szkoły, w której się ona uczyła.
A. B. i A. D., 31 października 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży