Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

30 października 2006: 30 października 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa Romana Giertycha w związku z naradą z kuratorami oświaty. Wg ministra, polskie szkoły nie mają żadnych instrumentów niezbędnych do zorganizowania życia wspólnotowego. „Każda organizacja ma system kar i nagród, który pozwala organizować życie społeczne tak, aby mniejszość, która nie chce zaakceptować reguł postępowania była zmuszona do zaakceptowania wolności innych. Wolność bez tej prawdy jest zwykłą anarchią, która czasem prowadzi do tragedii” – mówi Roman Giertych. Zapowiada, że za kilka dni MEN przedstawi program „zero tolerancji”: konkretny program działań, który ma przyczynić się do podniesienia dyscypliny w szkołach.

Roman Giertych informuje o prowadzonych w MEN dyskusjach nad podziałem gimnazjów na męskie i żeńskie w celu ograniczenia przemocy w szkołach. Mówi też, że po zaostrzeniu dyscypliny w szkołach uczniowie będą karani m.in. za wyzywanie nauczycieli czy malowanie po ścianach. Pozycja dyrektora szkoły zostanie wzmocniona.
A. B. i A. D., 30 października 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży