Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

30 maja 2006: 30 maja 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa, poświęcona najbliższym planom MEN. Roman Giertych przedstawia priorytety resortu edukacji, m.in. zmiany w podejściu do programu „Tani podręcznik” (przejęcie przez ministerstwo i szkołę obowiązku wyboru i dostarczenia podręczników do szkół, znaczne obniżenie ceny podręczników). Zapowiada zamianę obowiązku szkolnego pięciolatków na fakultatywny program wyrównywania szans, wsparcie finansowe rodziców, którzy chcą posłać dzieci do przedszkola, ale uniemożliwia im to sytuacja materialna, program wspierania finansowego edukacji przedszkolnej (dojazdów dzieci, refinansowanie rodzicom opłat przedszkolnych). Planuje podpisanie porozumienia z organizacjami harcerskimi związanego z powrotem harcówek do szkół, aby młodzież była zmotywowana do działania na rzecz dobra publicznego oraz opracowywanie przez zespół MEN i Ministerstwa Zdrowia wieloletniego programu opieki zdrowotnej w szkołach.
A. B. i A. D., 30 maja 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży