Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

30 czerwca 2006: 30 czerwca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie zwycięzcy konkursu na Łódzkiego Kuratora Oświaty. Roman Giertych przedstawia Beatę Florek jako zwyciężczynię konkursu na Łódzkiego Kuratora Oświaty. Minister informuje, że do dopełnienia wszystkich formalności, niezbędnych do powołania nowego kuratora, brakuje jedynie wniosku wojewody łódzkiego i apeluje do wojewody, aby jak najszybciej przesłała wniosek w tej sprawie do MEN.

Przed MEN odbywa się niewielka pikieta w proteście przeciwko likwidacji jednej godziny wf. Roman Giertych zaprasza demonstrujących na spotkanie w MEN. Informuje, że wszystkie przedstawione przez jego resort propozycje, w tym również organizacja dwóch fakultatywnych lekcji wf, przed ich przedstawieniem i wprowadzeniem w życie są szeroko konsultowane ze środowiskiem i specjalistami. Zapowiada, że ministerstwo rozważy postulat zniesienia ocen z lekcji wf. Apeluje do policji i wszystkich organów zajmujących się uczestnikami nielegalnej demonstracji z 13 czerwca, by nie wyciągano wobec nich sankcji
A. B. i A. D., 30 czerwca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży