Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

29 listopada 2006: 29 listopada 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rząd przyjmuje Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” i podejmuje decyzję o przesunięciu 700 mln zł z części przeznaczonej do zagospodarowania przez samorządy do puli MEN na zajęcia pozalekcyjne. „Ministrowie uznali, że wyrównywanie szans edukacyjnych w skali Polski należy koordynować centralnie”, powiedziała minister rozwoju Grażyna Gęsicka. „Gdyby zajęły się tym samorządy, mogłoby to likwidować różnice szans edukacyjnych jedynie w ramach regionów”, dodała minister.

LPR zgłasza propozycję, aby Sejm na najbliższym posiedzeniu parlamentu podjął uchwałę, w której wyrazi poparcie dla rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Roman Giertych zabiera głos podczas ogólnopolskiej konferencji „Wizja polskiego patriotyzmu”, zorganizowanej w Sejmie. Minister uważa, że obecnie, w czasie silnego zachwiania tradycyjnego systemu wartości, w którym patriotyzm zajmuje poczesne miejsce, Polska potrzebuje żarliwych patriotów. Zdaniem Giertycha nacjonalizm stanowi zagrożenie dla patriotyzmu.
A. B. i A. D., 29 listopada 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży