Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

29 grudnia 2006: 29 grudnia 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Roman Giertych, starosta tatrzański i burmistrz Zakopanego zapowiadają wcześniejsze wprowadzenia obowiązku noszenia mundurków na Podtatrzu. To efekt konsultacji z samorządowcami z wszystkich gmin powiatu.
Podczas konferencji prasowej w Zakopanem minister edukacji zapowiada także, że na początku roku MEN, za pośrednictwem kuratoriów, uruchamia ogólnopolski program finansowania zajęć pozalekcyjnych. „Od 1 stycznia 700 mln euro jest do dyspozycji gmin, szkół na finansowanie zajęć pozalekcyjnych” – deklaruje Roman Giertych

Prasa informuje, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych chce sprawdzić, czy ankieta MEN dotycząca przekazania przez dyrektorów szkół danych dotyczących uczennic w ciąży i pomocy, jakiej szkoła im udzieliła, nie narusza prawa chroniącego dane osobowe i prywatność obywateli i czy będą to dane statystyczne, czy osobowe.
Biuro Rzecznika Praw Dziecka przygotowuje wieloletnią Strategię na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci, którą zamierza wdrażać przy współpracy z resortem spraw wewnętrznych i administracji. Poprawa bezpieczeństwa dzieci, przygotowanie regulacji prawnych dotyczących syndromu dziecka maltretowanego oraz wspomaganie powrotu dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka do rodzin naturalnych, to priorytety działalności Rzecznika Praw Dziecka Ewy Sowińskiej na 2007 rok.

Roman Giertych pisze list na koniec roku 2006, podsumowując swoje najważniejsze dokonania: „Wiele już udało się przez ostatnie osiem miesięcy zmienić. Dla bezpieczeństwa dzieci w najbardziej zagrożonych szkołach zakładany jest monitoring, zabezpieczane są przed szkodliwymi treściami w Internecie szkolne komputery… Daliśmy możliwość zarządzenia wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego w szkołach, co nie tylko spowoduje, że szkoła będzie bezpieczniejsza, ale stanie się miejscem, gdzie uczniowie będą czuć się godnie… Duży nacisk położyliśmy na odbudowanie autorytetu nauczyciela, stąd nadany mu zostanie status funkcjonariusza publicznego. Wywalczyliśmy podwyżki dla nauczycieli, ale to nie koniec, o następne będziemy wciąż się starać. Zmieniliśmy rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, które zniosło niepotrzebną, i jak pokazał czas, niewykorzystywaną pracę biurokratyczną. Do szkół wprowadzamy elementy wychowania patriotycznego. Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” jest odpowiedzią na tę najpilniejszą potrzebę (potrzebę podstawowego ładu). Celem programu nie jest tylko i wyłącznie dyscyplina, ale przede wszystkim gwarancja bezpiecznej szkoły dla chcących normalnie się uczyć...”
ZNP wydaje oświadczenie, w którym związek domaga się, by minister edukacji zwrócił publiczne pieniądze, które wydał na swoje reklamy w prasie.

Poseł SLD Tadeusza Iwińskiego zgłasza interpelację do premiera oraz marszałka Sejmu w sprawie reklam Giertycha. W liście do premiera pisze, że Giertych ośmiesza Polskę i polski rząd. Apeluje do Jarosława Kaczyńskiego, by zażądał od Giertycha zwrotu pieniędzy wydanych na reklamy oraz zakazał wszystkim swoim ministrom reklamowania się w mediach.
A. B. i A. D., 29 grudnia 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży