Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

28 listopada 2006: 28 listopada 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa w sprawie tzw. godzin bezpieczeństwa. Roman Giertych zapowiada wprowadzenie przepisów umożliwiających radom gmin ustanawianie tzw. godziny bezpieczeństwa dla nieletnich. W projekcie nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym i o postępowaniu w sprawie nieletnich złożonym przez LPR zaproponowano zapis dający gminom prawo wprowadzenia zakazu przebywania nocą w miejscach publicznych osób nieletnich bez opieki dorosłych. Wiek nieletnich, czas obowiązywania „godziny bezpieczeństwa” oraz obszar, na którym miałaby ona obowiązywać Roman Giertych proponuje pozostawić decyzjom rad gmin. „Godzina bezpieczeństwa” stanowi element rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

„Wszechstronne edukowanie rodziców oraz zmiana kształcenia nauczycieli w dłuższej perspektywie pozwalają skuteczniej zwalczać patologie wśród dzieci i młodzieży niż restrykcje” – mówią w Warszawie pedagodzy i psycholodzy na spotkaniu „Nasz pomysł na poprawę w obszarze wychowania”.
A. B. i A. D., 28 listopada 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży