Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

27 czerwca 2006: 27 czerwca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Podczas spotkania z dziennikarzami Mirosław Orzechowski zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez działaczy Inicjatywy Uczniowskiej. Na podstawie doniesień prasowych minister uznał, że Inicjatywa Uczniowska podżegała młodzież do demonstracji przed gmachem MEN, a na swoich stronach internetowych instruowała, w jaki sposób i za pomocą jakich metod i narzędzi można popełniać przestępstwa i wykroczenia.

Grzegorz Tyszko, Mazowiecki Kurator Oświaty zapowiada, że nie będzie tolerował podobnych zachowań i w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru oświatowego zamierza zbadać sprawę wykroczeń popełnionych przez uczniów.
A. B. i A. D., 27 czerwca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży