Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

24 października 2006: 24 października 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa Romana Giertycha w sprawie założeń do rządowego programu wyjazdów młodzieży do miejsc pamięci narodowej. Roman Giertych prezentuje program wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej. Materiały do prowadzenia wycieczek przygotować ma CODN. Program będzie stanowił element wychowania patriotycznego.
A. B. i A. D., 24 października 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży