Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

24 maja 2006: 24 maja 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN zapowiada nowelizację Ustawy o systemie oświaty: wprowadzenie w szkołach monitoringu, blokady treści internetowych, „które mogą być zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów” oraz obowiązek ustalania przez radę pedagogiczną zestawu podręczników na kilka lat. Zmiany mają być finansowane z budżetu państwa.

Roman Giertych zapowiada wprowadzenie w 2007 roku egzaminu maturalnego z religii. Program nauczania opracuje Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu Polski .
A. B. i A. D., 24 maja 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży