Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

24 lipca 2006: 24 lipca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa Romana Giertycha w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Roman Giertych zapowiada przyznanie nauczycielom ochrony takiej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym, zwiększenie kompetencji rad rodziców, wprowadzenie „jednolitego stroju szkolnego”, monitoring w szkołach, bramki internetowe.

Wedle informacji prasowych, kilkunastu maturzystów nie chcą skorzystać z „amnestii maturalnej”. Uczniowie i uczennice zgłaszają swoją odmowę do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w Łomży i Poznaniu.
A. B. i A. D., 24 lipca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży