Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

22 czerwca 2006: 22 czerwca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Międzynarodówka Edukacyjna ostro krytykuje politykę Romana Giertycha, wzywa do cofnięcia decyzji o odwołaniu dyrektora Sielatyckiego, zaprzestania wygłaszania homofobicznych stwierdzeń i przystąpienia do opracowywania założeń polityki edukacyjnej promujących tolerancję i poszanowanie praw człowieka.

Mirosław Sielatycki składa przeciwko Romanowi Giertychowi pozew w sądzie pracy. Premier Marcinkiewicz zapowiada rozmowę z ministrem edukacji o zwolnieniu Sielatyckiego. Tymczasem w Sejmie wiceminister Sławiński mówi, że „Publikacja („Kompas”) podejmuje tematykę związków homoseksualnych jako równoprawnych ze związkiem małżeńskim mężczyzny i kobiety. Treści zawarte w niej zawierają tezę, że zakaz związków małżeńskich i adopcji dzieci przez pary homoseksualne jest przejawem dyskryminacji”.

Konferencja prasowa Romana Giertycha w sprawie listu skierowanego do kuratorów i dyrektorów szkół dotyczącego bezpłatnego programu zabezpieczającego treści internetowe. Na apel Romana Giertycha wzywający do bezpłatnego udostępnienia programu zabezpieczającego szkolne komputery przed dostępem do szkodliwych treści, zgłosiła się jedna instytucja. Ministerstwo udostępnia bezpłatny program wszystkim szkołom, nauczycielom, uczniom i rodzicom. Roman Giertych pisze do kuratorów oświaty, apelując o zaniechanie praktyki wstrzymywania wydania świadectwa szkolnego z powodu nieuiszczenia opłaty na radę rodziców lub radę szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kuratora oświaty w Łodzi – wygrywa bezpartyjna kandydatka, Beata Florek. Przedstawiciele MEN w komisji nie porozumieli się w sprawie głosowania na wspólnego kandydata. Przedstawicielka MEN Elżbieta Kiełbasińska mówi jeszcze przed werdyktem, że minister Giertych nie zaakceptuje zwycięzcy.
A. B. i A. D., 22 czerwca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży