Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

21 lipca 2006: 21 lipca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Premier Kaczyński zabiera głos w sprawie amnestii – „amnestia maturalna” zostaje, ale odtąd wszyscy ministrowie mają swoje decyzje uzgadniać z szefem rządu. Według „Gazety Wyborczej” w każdym resorcie powołano łącznika, który ma informować gabinet polityczny premiera o wszystkich ważniejszych decyzjach, które będą zapadały w ministerstwach.

Sejmowa komisja edukacji, przeciwna „amnestii”, proponuje wprowadzenie przyspieszonych egzaminów poprawkowych tak, aby świadectwa mogły być wydane jeszcze przed wrześniową rekrutacją.

List przedstawicieli władz czterech wyższych uczelni niepublicznych z Łodzi i okolic do ministra Giertycha. Piszą, że z zadowoleniem i aprobatą przyjęli decyzję ministra „dotyczącą zaliczenia egzaminów maturalnych większej liczbie absolwentów szkół średnich. Umożliwi to dalszą edukację kilkudziesięciu tysiącom młodych ludzi. Państwo ma obowiązek interweniować wszędzie tam, gdzie rozstrzygają się losy stu tysięcy młodych Polaków. Jako ludzie nauki wiemy, że poprawka egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu po upływie roku, nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż zwykle powoduje regres, a nie postęp… W zaistniałej sytuacji podjęta decyzja jest jedyną drogą do rozwiązania tego problemu”.
A. B. i A. D., 21 lipca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży