Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

18 sierpnia 2006: 18 sierpnia 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronach MEN ukazują się dwa oświadczenia. Wiceminister Sławomir Kłosowski oświadcza, iż: „moja wypowiedź zamieszczona w „Dzienniku” w dniu 18.08.2006 r. w artykule pod tytułem „Pięciolatki do przedszkola” nie zawierała kategorycznego stwierdzenia o decyzji wprowadzenia obowiązku wychowania przedszkolnego dla 5-latków. Decyzje w sprawie realizacji przedsięwzięć MEN podejmuje Minister Edukacji Narodowej.”

Natomiast Mirosław Orzechowski pisze: „W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w „Dzienniku” [...], w którym czytamy, że: „Pięciolatki jednak pójdą do przedszkola”, „Roman Giertych zmienia zdanie” [...] – oświadczam, iż te informacje są nieprawdziwe. Obecnie sprawa obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków nie jest przedmiotem prac resortu. Minister Edukacji Narodowej podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, iż obowiązek przedszkolny dotyczy jedynie 6-latków, a o momencie rozpoczęcia nauki decydują rodzice dziecka, a nie resort edukacji.”
A. B. i A. D., 18 sierpnia 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży