Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

17 listopada 2006: 17 listopada 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Główny cel reformy edukacji: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży optymalnych warunków rozwoju nie został osiągnięty” – mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas przemówienia otwierającego w Warszawie XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Wiceminister Orzechowski informuje na konferencji prasowej o złożeniu do prokuratury doniesienia o popełnieniu przestępstwa, polegającego na rozpowszechnianiu w Polsce makabrycznej gry „Rządy Róży”. Orzechowski zapewnił, że resort edukacji poszukuje sposobu, aby powstrzymać możliwości rozpowszechniania treści, stanowiących istotne zagrożenie dla dzieci i młodzieży.
A. B. i A. D., 17 listopada 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży