Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

15 lipca 2006: 15 lipca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Amnestia maturalna”: na konferencji prasowej Roman Giertych zapowiada podpisanie rozporządzenia, zgodnie z którym maturzysta, który w tym roku nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu, ale uzyskał średnią powyżej 30%, dostanie świadectwo dojrzałości. Rozporządzenie będzie obowiązywało także w następnych latach. Ocenia się, że 60% uczniów (ok. 50 tys.), którzy nie zdali matury, nie zaliczyło jednego przedmiotu.

Roman Giertych wydaje rozporządzenie, zgodnie z którym, jeśli 1 września wypada w piątek lub w sobotę, rok szkolny ma się zaczynać w poniedziałek.
A. B. i A. D., 15 lipca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży