Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

15 grudnia 2006: 15 grudnia 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm wprowadza poprawkę do projektu ustawy budżetowej, zwiększając kwotę bazową służącą do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Kwota ta ma wynieść 1835,31 zł w roku 2007. Zwiększenie kwoty bazowej oznacza, że choć pieniądze z subwencji oświatowej zapisanej w ustawie budżetowej nie są pieniędzmi znaczonymi nie można ich będzie wydać na inne cele edukacyjne np. inwestycje.

Podczas głosowania, aż 426 posłów z 428 obecnych na sali zdecydowało, aby przeznaczyć 23 mln złotych na realizację rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
A. B. i A. D., 15 grudnia 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży