Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

14 października 2006: 14 października 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Roman Giertych odmawia odznaczenia medalami Komisji Edukacji Narodowej nauczycieli i nauczycielek, którzy są członkami ZNP lub zostali do nagrody wytypowani przez związek. Minister wysyła przez kuratorów 600 tys. listów gratulacyjnych dla nauczycieli. W przemówieniu z okazji Dnia Edukacji mówi, że priorytetem MEN jest wprowadzenie porządku w szkołach. Apeluje do nauczycieli, by przeciwstawili się kłamstwu, bezczelności i chamstwu.

Wiceminister Orzechowski zabiera głos w sprawie teorii ewolucji: nazywa ją kłamstwem i stwierdza, że w polskiej szkole nie należy o niej uczyć. Proponuje rozpoczęcie rozmów w sprawie usunięcia ewolucjonizmu ze szkół i zastąpienia go kreacjonizmem.
A. B. i A. D., 14 października 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży