Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

14 czerwca 2006: 14 czerwca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Nie rozumiem, w jaki sposób nauczanie o tolerancji może stać się powodem do dymisji” – mówi Terry Davis, sekretarz generalny Rady Europy.

Roman Giertych ogłasza plan rozdzielenia historii Polski i historii powszechnej i nauczania ich jako dwóch odrębnych przedmiotów. To nowy pomysł na wprowadzenie do szkół wychowania patriotycznego. „Po dwóch tygodniach konsultacji dotyczących wprowadzenia wychowania patriotycznego podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu ścieżki programowej tego przedmiotu w ramach historii Polski. Wychowania młodzieży w miłości do ojczyzny nie warto uczyć na odrębnych lekcjach. Takiej postawy trzeba uczyć na przykładach, patriotyzm nie jest wiedzą teoretyczną. Natomiast elementy WOS-u będą nauczane w ramach obu przedmiotów” – mówi Roman Giertych. Podział historii jest według niego zgodny ze sposobem nauczania tego przedmiotu na uczelniach; poza tym historii ojczystej trzeba uczyć dokładniej. W ramach historii Polski Giertych proponuje zorganizowanie specjalnego programu rządowego – uczniowie uczestniczyliby w szkolnych wycieczkach do miejsc historycznych. Roman Giertych mówi, że projekt został bardzo dobrze przyjęty przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Przeciwko pomysłowi rozdzielenia historii Polski i historii powszechnej protestują historycy.
A. B. i A. D., 14 czerwca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży