Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

10 maja 2006: 10 maja 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa Romana Giertycha. Giertych deklaruje, że będzie dążył do skrócenia czasu oczekiwania na ogłoszenie wyników matur. W imieniu resortu przeprasza tegorocznych maturzystów i ich rodziców za stres i niedogodności związane ze zbyt długim czekaniem na wyniki egzaminów. Mówi, że istnieją poważne przesłanki, iż zakładana 5 procentowa podwyżka płac dla nauczycieli będzie wyższa o 2%. Przedstawia także nowego Sekretarza Stanu w MEN – jest nim Mirosław Orzechowski, członek LPR, dziennikarz, twórca i redaktor naczelny katolickiego miesięcznika społeczno kulturalnego „Aspekt Polski”, w latach 2002-06 wiceprezyden Łodzi, odpowiedzialny za kulturę i edukację.

Wiceminister edukacji Jarosław Zieliński (PIS) składa dymisję.
A. B. i A. D., 10 maja 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży