Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Widziane z dołu, odcinek drugi: CKE i matura 2015 - nowości ze szkolenia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
OKE, wrzesień 2014, szkolenie dla dyrektorek_ów szkół dotyczące organizacji matury w maju 2015 roku (po raz pierwszy zdają osoby uczone wg nowej podstawy czyli - inne niż dotąd wymagania, nieco inna organizacja egzaminu). Z najciekawszych nowości:

- w styczniu ma zostać uchwalona nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty, zmieniająca tryb odwoływania się od wyników matur; już teraz w procedurach organizowania matur (przygotowywanych przez CKE, obowiązujących dyrektorki szkół) znajduje się nowe zalecenie: szkoła ma przygotować na każdy egzamin (oprócz zwyczajowych protokołów) plan sali egzaminacyjnej z zaznaczonymi numerami miejsc. Na listach obecności będzie się wpisywać, kto siedział na którym miejscu, zaś na planie sytuacyjnym - kto z nauczycielstwa nadzorował/a które ławki...

- Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje szkołom arkusze do przeprowadzenia matury próbnej, ale nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy: "najprawdopodobniej w grudniu" (jest koniec września); arkusze będą dostarczone drogą elektroniczną, szkoły w oznaczonym (jeszcze nie znanym) terminie będą je mogły sobie wydrukować;

- materiały na maturę ustną z języka polskiego zostaną dostarczone do szkół drogą elektroniczną, dyrektorka szkoły odkoduje je w dniu egzaminu i wydrukuje materiały na dany egzamin (alternatywą jest wdrożenie procedury przewidującej użycie komputera). Procedury organizacji egzaminu (dokument mający obecnie 70 stron) zostaną prawdopodobnie uzupełnione o dodatkowe procedury postępowania np. w przypadku, w którym w szkole zepsuje się drukarka lub nastąpi przerwa w dostawie prądu (zadanie dla nas, tj dla Monitora Edukacji - sprawdzić, czy materiały będą zawierały strony kolorowe, np. reprodukcje dzieł sztuki; napisać maila z zapytaniem o to, co ma robić szkoła, która nie dysponuje kolorową drukarką);

- CKE w ramach środków z funduszy unijnych wydrukowała i rozesłała do szkół broszury, zawierające tablice z wzorami matematycznymi, z których osoby zdające korzystają podczas matury; teraz pojawią się wkładki do tablic, przeznaczone dla osób zdających matematykę na poziomie rozszerzonym. Wkładki te szkoły mają same wydrukować i udostępnić zdającym;

- CKE zorganizuje jeszcze przed maturą dodatkowe szkolenia dla egzaminatorek i egzaminatorów - ale tylko dla obecnych; od kilku lat nie szkoli się nowych egzaminatorek i egzaminatorów i nie wiadomo, kiedy zacznie się to robić (kolejne zadanie dla nas: upomnieć się o szkolenia dla egzaminatorek_ów).

System egzaminacyjny, wypracowywany przez MEN i CKE, oparty jest (między innymi) na założeniu, że wszyscy chcą oszukiwać - i że rolą systemu jest oszustwo uniemożliwić. Stąd na przykład upiorny zwyczaj przywożenia materiałów egzaminacyjnych o piątej rano (żeby szkoła nie zdążyła ich skopiować i udostępnić zdającym) czy najnowszy pomysł z dołączaniem do protokołu planu sytuacyjnego sali (żeby w razie czego można było sprawdzić, czy osoba X mogła ściągać od osoby Y). Zarazem ten sam system szuka oszczędności (stąd na przykład to, że arkusze egzaminacyjne w drugim i trzecim tygodniu matur przywozi się owszem, o piątej rano - ale na cały tydzień) i zdradza wyraźną skłonność do przerzucania części kosztów egzaminów na szkoły.

Kształt systemu określają, generalnie, MEN i CKE, w porozumieniu z rektorami wyższych uczelni. Dodatkowo od kilku lat CKE realizuje projekty unijne (na całkiem, ehm, spore sumy), w ramach których wypracowywane są kolejne nowe rozwiązania (między innymi część z tych, o których mowa była na dzisiejszym szkoleniu). Na końcu tego łańcuszka znajdują się nauczycielki i nauczyciele - wykonawcy zalecanych procedur, a jeszcze niżej - uczennice i uczniowie, przedmiot zainteresowania i zarazem produkt systemu. Pytanie brzmi: gdzie znajdują się te i ci, które w którymś momencie zdecydują się ten system wreszcie choć trochę popsuć?

Zamiast pointy przypominam raport Społecznego Monitora Edukacji z 2011 roku zatytułowany "Egzaminy zewnętrzne - jak o nich rozmawiać". We wstępie do raportu cytowałyśmy list otwarty Ireny Dzierzgowskiej, która w 2009 roku napisała: "widzę, że staję się zwolenniczką rozwiązań radykalnych. W XXI wieku można całkowicie zrezygnować z systemu [...]. Niestety, coraz rzadziej wierzę, że egzaminy wpływają na jakość nauczania..."
Anna Dzierzgowska, 29 grudnia 2014

Zobacz też:
Widziane z dołu (biuletyn, październik 2012)
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty (listopad 2014)
Korespondencja z dyrektorem CKE: format materiałów maturalnych, nowe procedury egzaminacyjne (grudzień 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży