Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt dotyczący egzaminów maturalnych - zestawienie informacji ze sprawozdań

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rezultaty projektu Pilotaż nowych egzaminów maturalnych
według sprawozdań MEN za I półrocze 2010, koniec 2010, koniec 2011 i koniec 2012
dane narastające

Sprawozdanie za I półrocze 2010 roku
Zakładana wartość projektu 113,476 mln zł
Wypłacono 20,242 mln zł

Rezultaty:
- stworzono 700 zadań z matematyki;
- stworzono 17 przykładowych arkuszy do egzaminów maturalnych;
- przeprowadzono egzaminy maturalne z matematyki na terenie całego kraju na całej populacji uczniów;
- opracowano 19 raportów z pilotaży, standaryzacji i egzaminów próbnych;
- przeprowadzono 6 warsztatów i seminariów dla doradców metodycznych i egzaminatorów na temat obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki;
- przeprowadzono 3 konferencje upowszechniające dla nauczycieli matematyki na temat obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki;
- wydrukowano i rozdystrybuowano 472 056 tablic matematycznych;
- przeprowadzono pilotaż egzaminu maturalnego z filozofii;
- zmodyfikowano arkusz z filozofii na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
- opracowano 3 koncepcje tematu wypracowania z filozofii na poziomie rozszerzonym.

Sprawozdanie za cały rok 2010
Zakładana wartość projektu 97,085 mln zł
Wypłacono w sumie 39,317 mln zł

Rezultaty:
- stworzono w sumie 1000 zadań z matematyki;
- stworzono w sumie 25 przykładowych arkuszy maturalnych;
- przeprowadzono dwa próbne egzaminy maturalne z matematyki na terenie całego kraju (w 2009 i 2010 roku);
- opracowano 19 raportów z pilotaży, standaryzacji i egzaminów próbnych;
- przeprowadzono 4 konferencje upowszechniające dla nauczycieli matematyki na temat obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki;
- wydrukowano i rozdystrybuowano w sumie 972 136 szt. broszury "Wybrane wzory matematyczne";
- wyprodukowano i wyemitowano sześć 30-sekundowych spotów telewizyjnych i radiowych, 75 filmów z cyklu pt. „MAT+MA - zobacz, jakie to proste"'
- wydrukowano i rozdystrybuowano biuletyn informacyjny na temat egzaminu maturalnego z filozofii (8000 egz.);
- prace nad egzaminem maturalnym z filozofii – jak w poprzednim sprawozdaniu.

Sprawozdanie za rok 2011
Zakładana wartość projektu b.z.
Wypłacono w sumie 52,929 mln zł

- 1000 zadań, 22 raporty, 6 konferencji;
- pilotaż ustnego egzaminu ‎maturalnego z j. polskiego na próbie 500 uczniów;
- 320 zadań na egzamin ustny i 20 zadań na egzamin pisemny z języka polskiego.

Sprawozdanie za rok 2012
Zakładana wartość 79,821mln zł

(Zmniejszenie wartości (do kwoty 79, 821mln zł) spowodowane było zmianą części zadań w projekcie, rezygnacją z przeprowadzenia trzeciego próbnego egzaminu maturalnego z matematyki na pełnej populacji, jak również przeszacowaniem wartości projektu w niektórych zadaniach.)

Stworzono 1420 zadań z matematyki w tym 420 na poziomie rozszerzonym.
Oprac. Alicja Bukowska-Maciejczuk, 31 stycznia 2013

Zobacz też:
Tabela "Rezultaty projektu Pilotaż nowych egzaminów maturalnych według sprawozdań MEN" (PDF)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży