Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Widziane z dołu: trochę wieści z OKE i CKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Przy okazji organizowania egzaminu maturalnego we własnej szkole można zebrać trochę wiadomości i trochę plotek. Zwłaszcza plotki bywają pomocne przy monitoringu: bardzo często to one wskazują, gdzie i o co warto pytać. Zamieszczam zatem garść różnorakich informacji i nowinek, związanych z maturą 2015 - i zachęcam do nadsyłania do nas (w mailach, komentarzach lub w postach na facebooku) kolejnych.

- to właściwie już było (patrz moja korespondencja z dyrektorem CKE) ale wiadomość jest taka, że właściwie warto ją powtórzyć: wygląda na to, że kolejne zmiany w procedurach organizowania egzaminów maturalnych, w tym tegoroczny pomysł sporządzania planów sytuacyjnych sal, zapewnił nam między innymi MEN-owski Zespół do spraw odbiurokratyzowania oświaty;

- przy okazji przypomnę także, że dokument "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego" publikowany jest przez CKE i OKE co roku i z reguły co roku pojawiają się w nim pewne zmiany. Tak w ogóle, jest to dokument niezwykle pomocny. Tyle, że jeśli jeszcze rok temu "Procedury" miały ok. 50 stron, obecnie mają już 73. Liczba załączników także wzrosła w stosunku do ubiegłego roku. Do tego załączniki do procedur opublikowano jedynie w formacie word, z rozszerzeniem docx. Otwierane za pomocą np. open office, dokumenty (a zwłaszcza zawarte w nich tabelki) ulegają całkowitemu rozpadowi;

- oczywiście, gwałtowny wzrost liczby stron w "Procedurach" wiąże się nie tylko z wprowadzaniem nowych, dodatkowych procedur, ale też z faktem, że tegoroczna matura będzie dość skomplikowana. W liceach ogólnokształcących tegoroczni absolwenci i absolwentki zdają ją oczywiście wg nowych zasad. Natomiast absolwenci i absolwentki z lat ubiegłych, które i którzy poprawiają jakieś egzaminy lub podwyższają wyniki, zdają wg zasad starych. Do tej pory nie było problemu z łączeniem w jednej sali, pod opieką jednej komisji, zdających z różnych grup. Teraz w przypadku egzaminów z języków obcych na poziomie rozszerzonym stało się to niemożliwe. Egzamin wg nowych zasad trwa krócej, wg starych składa się z dwóch części z przerwą, a w obu przypadkach zawiera płytę, której mogą wysłuchać tylko zdający i zdające należący do odpowiedniej dla danego egzaminu grupy;

- harmonogram egzaminów, w tym matur, publikowany jest na początku roku szkolnego. I stanowi nienaruszalną świętość. W tym roku szkolnym po raz pierwszy za mojej pamięci został zmodyfikowany w trakcie roku szkolnego: na stronach warszawskiej OKE pojawił się komunikat z datą 2 grudnia 2014, zawierający "zaktualizowany harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2015 r. ze zmianą dot. przeprowadzania części ustnej z języka polskiego w 'starej' formule";

- swoją drogą, o ile harmonogram egzaminów znany jest bardzo wcześnie, o tyle na informację, kiedy dokładnie zostanie przeprowadzona próbna matura, przygotowywana przez CKE, czekałyśmy prawie do ostatniej chwili. CKE zorganizowała ją ostatecznie w ostatnim tygodniu przed grudniową przerwą świąteczną: w praktyce oznaczało to, że nauczyciele i nauczycielki mieli zadanie domowe (sprawdzić próbne matury) i że wyniki tych próbnych matur znane były dopiero w styczniu;

- na szkoleniu dla dyrektorów szkół w warszawskiej OKE zapowiedziano, że w tym roku nie będzie szkolenia nowych egzaminatorów/ek, będzie się jedynie doszkalać już pracujących egzaminatorów i egzaminatorki w związku ze zmianami w maturach; kilka miesięcy temu okazało się jednak (po fakcie, niestety, wadą plotek jest to, że czasem pojawiają się trochę za późno), że szkolenia dla "nowych" także się odbyły, przynajmniej w przypadku egzaminatorek z języka polskiego. OKE szkoleń tych nie ogłosiła, zaprosiła na nie natomiast osoby, które kiedyś dawno temu się na takie szkolenia zgłaszały. Szczegółowe kryteria wg których wybierano kandydatów i kandydatki na szkolenia pozostają nieznane;

- szkoleniom uzupełniającym dla obecnych egzaminatorów poświęcony jest w niniejszym biuletynie osobny felieton. Zainteresowała się nimi także Gazeta Prawna, która podaje, że stworzony dla egzaminatorów i egzaminatorek system logowania odrzucał niektóre adresy internetowe, uniemożliwiając zgłoszenie się szkolenie.
A.D., 31 marca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży