Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od Redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Kolejny numer biuletynu otwierają dwie wiadomości: jedna bardzo zła, druga - umiarkowanie dobra.

Złej spodziewaliśmy się w zasadzie od roku. Jeden z projektów, realizowanych przez CKE, czyli Pilotaż nowych egzaminów maturalnych (realizowany, że przypomnę, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2, "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych") przyniósł założone z góry efekty - MEN ogłosił właśnie zmiany w egzaminie maturalnym i sprawdzianie, jakie zostaną wprowadzone od 2015 roku. I stało się - nastąpił definitywny koniec dotychczasowej matury ustnej z języka polskiego. Przypomnę tylko, że w obronie tej matury pisałyśmy ponad rok temu list do dyrektora CKE oraz rok temu - do MEN. Na ten drugi list dotychczas nie otrzymałyśmy odpowiedzi: i właśnie się o nią upominamy.

Wiadomość umiarkowanie dobra polega natomiast na tym, że MEN uruchomiło stronę internetową Fundusze Unijne dla Oświaty. Informacje, które dotąd pracowicie zbierałyśmy, pisząc przez rok listy i maile do MEN i CKE, są wreszcie wszystkie w jednym miejscu, publicznie dostępne. Więcej na temat pierwszych wrażeń z lektury tej strony pisze w niniejszym biuletynie Alicja Bukowska.

Ponadto w niniejszym biuletynie także zestawienie informacji ze sprawozdań projektu Pilotaż nowych egzaminów maturalnych.
Anna Dzierzgowska, 31 stycznia 2013

Zobacz też:
Nowa strona MEN
Projekt dotyczący egzaminów maturalnych - zestawienie informacji ze sprawozdań
Dodatek specjalny: drugi list Monitora Edukacji do ministry Krystyny Szumilas

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży