Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Monitoring matury cd - kolejne rozmowy z dyrektorkami szkół

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W ramach monitorowania matury 2015 prosiłyśmy między innymi naszą współpracowniczkę o przeprowadzenie rozmów z dyrekcją i nauczycielstwem w kilku szkołach województwa lubelskiego. Rok później nasza współpracowniczka wraca do znajomych szkół, z kilkoma dodatkowymi pytaniami, dotyczącymi projektu CKE Budowa banku zadań, drażliwej kwestii wody na maturze oraz maturalnej biurokracji. Publikujemy transkrypcję rozmów:

Liceum, Lublin, rozmowa z dyrektorką szkoły:

SME: Jak Państwo oceniają projekt Budowa banku zadań? Czy zorganizowali Państwo próbne matury? Jeśli tak, to czy na podstawie zadań w nim zawartych?
Bank zadań był dla nas bardzo przydatny i korzystaliśmy z niego także w trakcie próbnym matur, które odbywały się w naszej szkole. Przede wszystkim bank zadań był bardzo przydatny w ćwiczeniu pewnych rzeczy. Zarówno ja, jak i inni nauczyciele mówiliśmy młodzieży, by sięgać do niego. Byłam później trochę zawiedziona, tak jak inni nauczyciele. Choć przede wszystkim byli zawiedzeni uczniowie - tym, że na samej maturze tak mało było zadań takich jak w banku. Zawiedzeni byli przede wszystkim słabsi uczniowie. Bo zakładaliśmy, że zadania będą podobne. Choć ja to oczywiście rozumiem bo egzamin nie powinien być odtwórczy. Jednak myślę, że dla bardzo słabych uczniów na poziomie podstawowym byłoby to znaczące ułatwienie, gdyby zadania na maturze były zbliżone do tych z banku.

Proszę powiedzieć, jak oceniają Państwo termin rozsyłania banku do szkół? [zadania udostępniono szkołom w połowie listopada 2015 roku - przypis red.]
Termin był dobry.

Czy w przyszłym roku będziecie Pastwo znowu korzystać z banku zadań?
Tak na pewno.

W zeszłym roku było dużo zamieszania w sprawie wody dostępnej na sali. Część szkół interpretowała wytyczne tak, że woda była na sali, część, że nie. Jak wyglądała sytuacja u Państwa?
Wcześniej woda była dostępna tylko poza salą, nie mieliśmy wody na sali. Jest stres, może zaschnąć w gardle. Może to było trochę niehumanitarne... Teraz wytyczne są jasne. Woda może być dostępna nie tylko na zewnątrz.

Proszę jeszcze powiedzieć, jak oceniają Państwo liczbę dokumentów, które należy wypełnić w trakcie matur?
Dokumentów jest coraz więcej, nie wiem czym to jest podyktowane. Rozrósł się protokół, rozrosły się procedury, a przez to błędów będzie coraz więcej. My musimy wypełnić dokumenty, musimy dopilnować, by nie ściągali, by mieli odpowiednie warunki. Musimy pamiętać o tylu rzeczach naraz, że czynnik ludzki spowoduje, że te błędy się pojawią. Mam tylko jedną Panią Wicedyrektor, a szkoła jest duża. Ta jedna Pani Wicedyrektor jest oddelegowana tylko do matur. Ona robi tylko te deklaracje, potwierdzenia... Same potwierdzenia kserujemy 4 razy!

Lublin, liceum, rozmowa z dyrektorem
Jak Państwo oceniają projekt Budowa banku zadań? Czy zorganizowali Państwo próbne matury? Jeśli tak, to czy na podstawie zadań w nim zawartych?
Korzystaliśmy z nich. Z tych zadań z CKE korzystaliśmy na lekcjach, ale częściej korzystamy z tych zadań, które są z Operona.

Proszę powiedzieć, jak oceniają Państwo termin rozsyłania banku do szkół?
Był dobry, ale tak jak mówię, my i tak korzystamy raczej z tych zadań z Operona.

W Państwa w szkole w zeszłym roku woda nie była dostępna na sali. Jak ta sprawa zostanie rozwiązana w tym roku?
Teraz wytyczne są jasne i woda będzie dla uczniów dostępna.

Proszę jeszcze powiedzieć, jak oceniają Państwo liczbę dokumentów, które należy wypełnić? Czy nie jest ich zbyt dużo?
Dla mnie osobiście trochę tak, muszę kserować, ale bez przesady.

Liceum ogólnokształcące powiat opolski, rozmowa z dyrektor

Czy zorganizowali Państwo próbne matury?
Tak oczywiście.

Jak Państwo oceniają projekt Budowa banku zadań? Czy korzystaliście z tych zadań w trakcie matur próbnych?
Tak, sama także z nich korzystam. Nie mam do nich zastrzeżeń.

Czy według Państwa termin ich wysyłki był odpowiedni?
Tak jak najbardziej.

Czy w przyszłym roku będziecie Pastwo znowu korzystać z banku zadań?
Tak.

Jak oceniają Państwo liczbę dokumentów, które należy wypełnić w czasie matur?
Jest tego dużo, powinno być dużo mniej. Ja zresztą dostrzegam jeden problem, taki dość szczegółowy. Chciałabym zwrócić na niego uwagę. A mianowicie w kontekście podpisów i dat. Może to nie miejsce by wchodzić w te szczegóły, ale problem z tym jest. To co też jest związane z biurokracją to plany sal, trochę to odbieram jako nieufność do nas.
Justyna Choroś, 1 czerwca 2016

Zobacz też:
Monitoring matury 2015 – rozmowy z dyrektorami i dyrektorkami szkół

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży