Monitor.edu.pl / Felietony Kanał RSS: Monitor Edukacji

Co nam pokazują badania nauczycieli matematyki?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Polska coraz szerzej poddaje się międzynarodowym testom dotyczącym różnych aspektów edukacji.

Nasz kraj, wraz 16 innymi, wziął udział w międzynarodowym projekcie: "Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M)", zrealizowanego przez międzynarodową organizację International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Oficjalne wyniki nie są jeszcze opublikowane, ale wiele danych można znaleźć już w Internecie.

Polską część badań wykonali na zlecenie MEN eksperci z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Badania te, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1076 nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych i gimnazjów, dotyczyły warunków, w jakich pracują, a także – jak uczą.

Nauczyciele dobrze oceniają swoje przygotowanie merytoryczne do pracy (91% badanych tak uważa). Wysokiej oceny (71%) doczekały się także umiejętności rozwijania u uczniów rozumowania matematycznego. To stwierdzenie, oparte na przekonaniu nauczycieli, rozmija się z wynikami testu PISA (dla piętnastolatków, czyli gimnazjalistów), w których polska młodzież ma najsłabsze wyniki właśnie w rozumowaniu matematycznym wykazując jednocześnie biegłość w prostych obliczeniach i odczytywaniu wykresów. Także dobre przygotowanie do pracy z uczniem uzdolnionym, o którym jest przekonanych 60% respondentów, powinno przenosić się na wysokie wyniki testu PISA dla 5% uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Niestety, polscy prymusi i prymuski mają słabszy wynik w matematycznej części testu PISA, niż średni wynik prymusów z krajów OECD, chociaż średni wynik wszystkich badanych Polaków mieści się w średniej wszystkich badanych uczniów z krajów OECD.

Nauczyciele źle oceniają natomiast swoje przygotowanie do zadań opiekuńczo-wychowawczych. Dotyczy to przede wszystkim umiejętności komunikowania się z rodzicami uczniów (33% nauczycieli uważa się za dobrze przygotowanych, 39% czuje się źle lub raczej źle przygotowanymi). Niektórzy nauczyciele czują brak umiejętności kierowania klasą i rozwiązywania problemów złego zachowania uczniów (42%. wskazań pozytywnych, a 33% negatywnych) oraz umiejętność kierowania dyskusją w klasie. 48% uważa jednak, że sobie z tym radzi, a tylko 27%, że nie.

Znacznie bardziej pesymistyczny wynik dały badania studentów matematyki. Dla 25% z nich praca w szkole to ostateczność, 12% w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Tylko 19% myśli o swojej przyszłości jako pracy w charakterze nauczyciela matematyki. Jest to zaskakująco niski wynik. W Hiszpanii 79%, a w USA 71% studentów matematyki planuje swoją przyszłość w szkole.

Nawiasem mówiąc, przyszli polscy matematycy bardzo źle wypadli w teście umiejętności matematycznych. To może i lepiej, że nie garną się do zawodu nauczyciela…

„Trzeba przemyśleć model kształcenia nauczycieli, i to nie tylko nauczycieli matematyki” - postuluje prof. Stefan M. Kwiatkowski.
J.E., 12 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży