Monitor.edu.pl / Analizy Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nauczyciele wobec reform - badanie opinii

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W maju 2013 przeprowadziliśmy krótkie badanie opinii nauczycielek i nauczycieli na temat wybranych aspektów reform edukacyjnych. Wyniki można podsumować następująco: wiedza o zmianach, wprowadzanych przez CKE jest średnia, ale jest; poziom akceptacji zarówno dla istniejącego systemu egzaminów, jak i dla przeprowadzanych w nim zmian – daleki od entuzjazmu, dość jednak wysoki. Badanie było przeprowadzone na stosunkowo niewielkiej próbie, pozwala więc raczej wskazywać tendencje, niż wyciągać twarde wnioski, tym niemniej wydaje się, że pokazało, że potoczny obraz nauczycielstwa, jako grupy generalnie niezadowolonej i wrogiej zmianom, wymaga głębokiej korekty.

Pobierz treść raportu (PDF)
Redakcja, 29 października 2013

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży