Monitor.edu.pl / Analizy Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Wysoka jakość edukacji” - projekty systemowe

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Wysoka jakość edukacji” – to nazwa-cel jednego z dwóch priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanych ze środków unijnych i publicznych środków krajowych, ukierunkowanych na rozwój oświaty. Działania podejmowane w ramach tego priorytetu dotyczą całego kraju, a ich celem jest, zgodnie z zapisami programu, wsparcie modernizacji i wdrażania reform w systemie edukacji, efektywnego zarządzania tym systemem, doskonalenia programów nauczania oraz wzmocnienie efektywności systemu szkolenia.

Znaczna cześć środków przeznaczonych na wykonanie tych zadań dotyczyć będzie tzw. projektów systemowych tj. projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne MEN lub jednostki podległe ministrowi edukacji. Właśnie projekty systemowe będą głównym przedmiotem dalszych naszych zainteresowań. Instytucje realizujące te projekty wskazane zostały bezpośrednio w Programie i nie dotyczy ich konkursowa procedura wyboru projektów.

W załączonym dokumencie przedstawiamy zestawienie umów podpisanych z wykonawcami projektów systemowych wg stanu na dzień 30.11.2010 roku:

Łączna wartość umów podpisanych w ramach projektów systemowych Priorytetu WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI wynosi 937 mln 360 tysięcy zł.

Niemal miliard złotych to ogromne pieniądze i jak widać nawet po pobieżnej analizie, nie zawsze właściwie lokowane. Ale też ocena celowości i skuteczności wydawania tych pieniędzy jest mocno utrudniona. Informacje dotyczące poszczególnych projektów są trudno dostępne i mocno rozproszone – w większości przypadków nie ma ich nawet na stronach internetowych wykonawców. Język opis projektów jest niejednokrotnie tak kuriozalny, że utrudnia zrozumienie o co w nich naprawdę chodzi. A o efektach nawet zakończonych już projektów trudno mówić bo sprawozdania poszczególnych instytucji są niedostępne – czyżby były objęte jakąś tajemnicą?

Postaramy się w kolejnych artykułach przedstawić bardziej szczegółowe omówienie niektórych z nich.
Alicja Bukowska, 30 kwietnia 2011

Zobacz też:
Zestawienie umów podpisanych w ramach Priorytetu III (PDF)
Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku
Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku. Część 1

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży