Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Szanowny Panie Ministrze...

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Warszawa, 04.06.07
Szanowny Panie Ministrze,

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wersja z 24 maja 2007r.) wzbudził spore zainteresowanie i liczne głosy krytyki. Nie chcemy ich powtarzać. Nas, redakcję Społecznego Monitora Edukacji, interesuje inny aspekt tej sprawy. Chcemy prosić o wyjaśnienie słów pani Anety Woźniak – rzeczniczki prasowej MEN i samego Pana Ministra, z których wynika, że za listę lektur odpowiada grono nauczycieli.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaka grupa nauczycieli opracowała listę lektur umieszczoną w projekcie rozporządzenia?
2. Kto i według jakich kryteriów tę grupę powołał?
3. Jaki był tryb pracy tej grupy?
4. Jakie są procedury tworzenia projektów aktów prawnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej?
5. Czy urzędnicy zatrudnieni w MEN odpowiadają za treść przygotowanych projektów rozporządzeń?
6. Jaka jest odpowiedzialność Ministra Edukacji Narodowej, jako szefa resortu, za jakość przygotowanych aktów prawnych?

Oczekujemy na wyczerpującą odpowiedź. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nasza korespondencja z Ministerstwem Edukacji Narodowej jest jawna, publikowana na stronie www.monitor.edu.pl i, że znajdzie się ona również w raporcie, który przygotowujemy w porozumieniu z Fundacją Batorego.
Z poważaniem
Irena Dzierzgowska, 10 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży