Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Od Redakcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Czerwcowy numer biuletynu zawiera zarówno kolejne teksty, podsumowujące prowadzony przez nas monitoring projektów CKE, jak i pierwsze nasze reakcje na zupełnie nową sytuację, jaka po jesiennych wyborach powstała w oświacie.

Przede wszystkim podsumowujemy najważniejsze informacje o prowadzonym przez nas monitoringu projektów systemowych na czterech krótkich infografikach. Do tego załączamy jeszcze dwa teksty, powstałe w ramach tegoż monitoringu:

Andrzej Pery, który dla Monitora komentuje zmiany w prawie oświatowym, analizuje tryb wprowadzania zmian w rozporządzeniu o ocenianiu (zmian, dokonywanych jeszcze przez poprzednią ekipę) w świetle siedmiu zasad konsultacji.

zaś Justyna Choroś rozmawia z dyrektorkami i dyrektorami szkół na lubelszczyźnie o Banku zadań, wodzie na maturze i maturalnej biurokracji.

Polecam także (opublikowany wcześniej w Monitorze) tekst Doroty Jasik, jednej ze współpracowniczek projektu Budowa banku zadań, która pisze dla nas o swoich doświadczeniach z pracy w tymże projekcie.

Dodatkowo w niniejszym numerze biuletynu: Kalendarium zmian prawnych, najważniejszych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i reakcji strony społecznej - od jesieni 2015 do połowy czerwca 2016 roku. A także krótkie ogłoszenie o planach Społecznego Monitora Edukacji na nowe czasy.

Zapraszam do lektury!


A.D., 30 czerwca 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży