Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Mail do CKE: problem z formatem materiałów maturalnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od: Anna Dzierzgowska
Społeczny Monitor Edukacji
www.monitor.edu.pl

Do: Szanowny Pan
dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

dotyczy: format elektroniczny materiałów maturalnych

Szanowny Panie Dyrektorze,

z niepokojem odnotowałam, że w tym roku załączniki do procedur maturalnych, udostępnione na stronach CKE i stronach OKE, zapisane są jedynie w formacie word, z rozszerzeniem docx. Oznacza to poważne utrudnienia dla tych szkół, które nie korzystają z najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Nie wszystkie programy np, z rodziny open source radzą sobie z takim formatem. W niektórych z pliki, zapisane w formacie docx, ulegają przy otwieraiu całkowitemu rozpadowi.

Już program Hermes stwarza trudności, jako że przynajmniej dotychczas, wymagał środowiska windows. Razem z tegoroczną decyzją publikowania załączników do procedur jedynie w formacie word (a nie np.jak dotychczas, w formacie word i pdf) wskazuje to na pewien, że się tak wyrażę, brak wyobraźni tak w kwestii możliwości sprzętowych szkół, jak i w kwestii wyborów, dokonywanych przez te szkoły, które czy to z powodów praktycznych, czy ideowych i wychowawczych (czy z jednych i drugich) decydują się na korzystanie z otwartego oprogramowania.

Szanowny Panie Dyrektorze, problem jest tym poważniejszy, że od tego roku materiały na maturę ustną z języka polskiego mają być dostarczane drogą elektroniczną. Podstawowe pytanie brzmi zatem: jakie wymagania sprzętowe będą musiały spełnić szkoły, aby móc sprawnie przeprowadzić ustną maturę? A także: w jaki sposób CKE planuje zapewnić maksymalną dostępność materiałów maturalnych dla szkół o różnym poziomie zamożności, różnej jakości sprzęcie i różnych oprogramowaniach?

Chcialabym prosić także o opublikowanie załączniki do procedur maturalnych w jakimś bardziej przyjaznym/bardziej uniwersalnym formacie oraz o zagwarantowanie, że również materialy na tegoroczną maturę próbną nie zostaną opublikowane jedynie w formacie wymagającym używania programów Microsoftowych.

Z poważaniem
Anna Dzierzgowska

wysłane dziś, na adres sekretariatu CKE, a także do wiadomości działu prasowego oraz Wydziału Badań, Amaliz i Programów Doskonalenia Nauczycieli
A.D., 12 listopada 2014

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży