Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List Monitora do Minister Hall w sprawie trybu prac nad podstawą programową

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Warszawa, 16.07.08

Pani Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa


Szanowna Pani Minister,

w imieniu Redakcji Społecznego Monitora Edukacji chciałabym zadać kilka pytań, dotyczących wprowadzanej przez MEN reformy programów nauczania:
- kto opracowywał nowe podstawy programowe?
- w jaki sposób, jakim trybem i według jakich kryteriów osoby, opracowujące nowe podstawy, były wybierane?
- czy zespół opracowujący projekty poddawał je recenzji niezależnych ekspertów i ekspertek? Jeśli tak, to które projekty, z kim, wg jakich kryteriów eksperci ci byli wybierani?
- jaki był tryb prac nad poprawkami, uwagami i komentarzami, zgłoszonymi w procesie konsultacji?

Równocześnie pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na fakt, że do podstawy programowej z Wiedzy o Społeczeństwie, liceum (IV etap edukacyjny), poziom rozszerzony, wkradł się błąd, który przetrwał bez szwanku proces konsultacji i znajduje się nadal w opublikowanej ostatnio poprawionej wersji podstawy. Punkt 38 podstawy dotyczy światowego i europejskiego systemu ochrony praw człowieka; zgodnie z punktem 38.1 „[uczeń] opisuje system ochrony praw człowieka funkcjonujący na mocy Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych”.

Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) nazywał się dokument, uchwalony w rewolucyjnej Francji, 26 sierpnia 1789 roku. Jest to z punktu widzenia historii praw człowieka dokument bardzo ważny, nie stanowi jednak obecnie części międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Domyślam się, że w punkcie 38.1 chodziło raczej o Powszechną Deklarację Praw Człowieka (Universal Declaration of Human Rights), przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku.

Pozostaję z szacunkiem,
Anna Dzierzgowska

Aktualizacja: Otrzymaliśmy odpowiedź od Ministerstwa.
Anna Dzierzgowska, 16 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży