Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

List do premiera - po raz trzeci

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Warszawa 1 stycznia 2007r.

Szanowny Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Powołanie do rządu Romana Giertycha wywołało społeczny protest na olbrzymią skalę. Częścią tego protestu była rozpoczęta przez nas 8 maja akcja zbierania podpisów pod apelem do Pańskiego poprzednika, premiera Kazimierza Marcinkiewicza, o natychmiastowe odwołanie Romana Giertycha ze stanowiska Ministra Edukacji Narodowej.

Apel został umieszczony w Internecie, gdzie zresztą nadal można go przeczytać na stronie www.bezgiertycha.rp4.pl. W ciągu pierwszych czterdziestu godzin akcji podpisało go ponad pięćdziesiąt osiem tysięcy osób. 15 maja list wraz z podpisami został przekazany do Kancelarii Premiera.

Ponieważ, z jednej strony, Kancelaria Premiera uparcie milczała, z drugiej zaś wiele osób wyrażało chęć przyłączenia się do apelu, 23 maja wznowiłyśmy akcję. W sumie apel o odwołanie Romana Giertycha podpisało ponad sto trzydzieści siedem tysięcy osób, co czyni go jednym z największych listów otwartych w historii Polski. List wraz z pełna listą podpisów został przekazany do Kancelarii Premiera ponownie 8 czerwca 2006. Do dziś nie nadeszła żadna odpowiedź.

W liście otwartym pisałyśmy: „Roman Giertych w swojej działalności publicznej posługuje się językiem nienawiści i pogardy, głosi pochwałę przemocy, neguje wartość tolerancji. Jego doświadczenie pedagogiczne ogranicza się do reaktywowania Młodzieży Wszechpolskiej, organizacji, nawiązującej do tradycji faszystowskich. Zgłaszane przez niego projekty, dotyczące oświaty, są absurdalne i groźne. Proponowane represyjne metody wychowawcze, odwrót od demokracji i dialogu z pewnością nie rozwiążą żadnego z problemów polskiej szkoły, są także sprzeczne z zasadami, wynikającymi z podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych.” Dziś przytaczamy te słowa, bo doskonale podsumowują one osiem miesięcy działań Romana Giertycha na stanowisku Ministra Edukacji. Jak się okazuje, przewidywania były trafne, a obawy – w pełni uzasadnione.

Szanowny Panie Premierze, jako były działacz opozycji demokratycznej, wie Pan z własnego doświadczenia, co to znaczy apelować do władz i być przez nie ignorowanym. Blisko sto czterdzieści tysięcy osób od pół roku czeka na odpowiedź Premiera. Prosimy, aby nie kazał im Pan czekać dłużej.

Z poważaniem
Agnieszka Arnold - reżyser
Irena Dzierzgowska – edukatorka
Krystyna Starczewska – nauczycielka

Pieczęć Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Anna Dzierzgowska, 2 stycznia 2007

Zobacz też:
Strona akcji w sprawie odwołania Romana Giertycha.

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży