Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Krótkie zestawienie dotychczasowej korespondencji z MEN i CKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Oto krótkie zestawienie wysłanych przez nas zapytań, zgłoszonych do MEN, CKE i OKE:

Zapytania skierowane do MEN:
- e-mail z 28 października 2014: prośba o udostępnienie sprawozdań z realizacji Priorytetu III w ramach PO KL za I półrocze 2013, za rok 2013 i I półrocze 2014
odpowiedź: 29.10 - linki do sprawozdań na stronie efs.men.gov.pl;
uwaga: data opublikowania sprawozdań na stronie: 29 października;

- e-mail z 9 grudnia 2014, zawierający prośbę o udostępnienie raportu audytu Priorytetu III POKL oraz pytania dotyczące budżetów badanych przez nas projektów;
w odpowiedzi uzyskałyśmy informację, ze Komisja Europejska nadała raportowi klauzulę ograniczonego upowszechniania; podano nam take informacje o korektach w budżetach projektów, o które pytałyśmy (procentową);

- e-mail z 9.12.2014, z prośbą o udostępnienie raportu z badania ewaluacyjnego "Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" przeprowadzonego przez InfoAudit sp. z o. o.:
odpowiedź otrzymałyśmy 12 grudnia, zawierała link do strony efs.men.gov.pl, gdzie opublikowany został raport, o który prosiłyśmy;
uwaga: data opublikowania raportu na stronie: 12 grudnia;

- e-mail z 18 marca 2015: prośba do MEN o udostępnienie sprawozdania z realizacji Priorytetu III PO Kapitał Ludzki za rok 2014.
Odpowiedź z 23 marca, z informacją, że na stronie Fundusze Unijne dla Oświaty dostępne jest na razie sprawozdanie za I półrocze 2014 roku (patrz wymiana maili z MEN z października) i że należy śledzić stronę, bo wkrótce opublikowane zostanie całe sprawozdanie.
Ponieważ jak na razie się nie pojawiło, 28 lipca wysłałyśmy w tej sprawie kolejną prośbę;

- e-mail z 29 kwietnia, dotyczący powołania i trybu działania zespołu ds odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej;
odpowiedź: pismo z 13 maja, które wkrótce opublikujemy w Monitorze; najważniejszy, wg tego pisma, wniosek z prac zespołu: dokumentację nadmiernie mnożą dyrektorzy szkół;

Zapytania, skierowane do CKE i OKE:
- korespondencja z dyrektorem CKE, dotycząca formatu materiałów egzaminacyjnych; prawie cała została opublikowana w Monitorze
Cd. w tej samej sprawie, czyli kolejna wymiana maili z maja 2015.

- 1 maja wysłałyśmy maile do wszystkich Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; pytamy o załączniki do procedur egzaminacyjnych, harmonogram dostarczania materiałów egzaminacyjnych do szkół, statystyki, dotyczące unieważnień egzaminów maturalnych, szkolenia nowych egzaminatorów.
OKE Gdańską pytamy ponadto o dodatkowe formularze, które mają zamieszczone na swoich stronach.
Jak do tej pory, odpowiedzi otrzymaliśmy od Komisji Okręgowych: warszawskiej, gdańskiej, poznańskiej i wrocławskiej.

- mail do dyrektora CKE z 24 czerwca, dotyczący nakazu zniszczenia przez szkoły zestawów egzaminacyjnych do ustnej matury z języka polskiego, opublikowany w Monitorze. Oraz ciąg dalszy, z 28 czerwca, czyli odpowiedź dyrektora CKE i kolejny nasz mail w tej samej sprawie.

Opublikowane: 07.07; aktualizacje: 27 i 28.07
Anna Dzierzgowska, 7 lipca 2015

Zobacz też:
Fundusze unijne dla oświaty - strona MEN

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży