Monitor.edu.pl / Akcje Kanał RSS: Monitor Edukacji

Korespondencja z dyrektorem CKE: format materiałów maturalnych raz jeszcze

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Anna Dzierzgowska
04 maja

do: Marcin, agata.wisniews.
Od: Anna Dzierzgowska
Społeczny Monitor Edukacji
www.monitor.edu.pl

Do: Szanowny Pan
dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

DW: Agata Wiśniewska
Kierowniczka Pracowni Informatycznej

dotyczy: format elektroniczny materiałów maturalnych
załącznik L_21

Szanowny Panie Dyrektorze,
pragnę przypomnieć, że Społeczny Monitor Edukacji prowadzi w tym roku szkolnym monitoring egzaminu maturalnego. W związku z tym pozwolę sobie na bieżąco zgłaszać uwagi i zapytania w różnych sprawach. Z góry przepraszam za kłopot, jakim będę, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich czasie egzaminów maturalnych.

1) w naszej wcześniejszej korespondencji zgłaszałam wątpliwości i pytania dotyczące formatu materiałów, przygotowywanych przez CKE - a szczególnie używania formatu docx jako jedynego formatu do zapisywania załączników do procedur. Pisałam, że otwieranie materiałów zapisanych w tym formacie może być trudne dla szkół, które nie korzystają z produktów Microsoft. Jak przekonałam się dziś rano, przygotowując materiały dla zespołów nadzorujących, dodatkowy problemem dla nie-microsoftowego komputera jest fakt, że niektóre załączniki mają w nazwie pliku polskie znaki. W załączeniu - zrzut z ekranu, upamiętniający daremną próbę otwarcia formularza L_12.

Szanowny Panie Dyrektorze, w liceum, w którym pracuję, tak z powodów wychowawczych, jak i praktycznych (mamy mało pieniędzy, więc wolimy przeznaczać te, które mamy, raczej na stypendia socjalne, niż na produkty korporacji) korzystamy z otwartego oprogramowania. Musiałyśmy się ugiąć i zainstalować na jednym z naszych komputerów system Windows, ponieważ tylko w tym systemie możemy używać programu Hermes, niezbędnego do obsługi egzaminu maturalnego. W związku z tym, a także po ostatnich doświadczeniach z otwieraniem załączników do procedur maturalnych zadaję sobie - a jednocześnie także Panu - pełne niepokoju pytania o materiały do matury ustnej z języka polskiego.

Wiem, oczywiście, że materiały na maturę ustną z języka polskiego można drukować lub korzystać z nich na komputerze. Wiem również, że drukowanie (o które proszą np. moje uczennice i uczniowie) wymaga zainstalowania kolorowej drukarki (czyli znów czegoś, co niekoniecznie stanowi część wyposażenia szkoły). Nadal jednak nie wiem nic o tym, w jakim formacie zostaną zapisane materiały na język polski? Jakiego środowiska będzie wymagało korzystanie z haseł, którymi będą chronione? Krótko mówiąc, jakie wymagania sprzętowe musi spełnić szkoła, która chce prawidłowo przeprowadzić maturę ustną z języka polskiego? W przypadku załączników do procedur pomaga użycie google docs (formularze dają się otwierać, choć nadal np. zmieniają się w nich czcionki lub na wydrukach pojawiają dodatkowe znaki) - jednakże z oczywistych powodów poufnych i chronionych materiałów egzaminacyjnych nie będziemy otwierać w internetowej przeglądarce ani w chmurze...

2) przy okazji: otwierając dziś rano załącznik L_21 (który, nawiasem mówiąc, w moim szkolnym komputerze uległ całkowitemu rozpadowi) przypomniałam sobie, że w naszej wcześniejszej korespondencji, w części dotyczącej sporządzania planów sytuacyjnych sal, zapomniałam zadać jedno istotne pytanie: co grozi nauczycielkom i nauczycielom, jeśli zostanie udowodnione, że osoby będące pod ich opieką napisały niesamodzielne prace?

Łączę wyrazy poważania
Anna Dzierzgowska

Odpowiedź
Marcin Smolik
04.05

do: mnie

Szanowna Pani,

uprzejmie dziękuję za wiadomość. Proszę wybaczyć skrótową formę odpowiedzi, ale postaram się odnieść do wszystkich kwestii poruszonych przez Panią.

1. Nikt wcześniej nie zgłaszał, że polskie znaki w tytułach plików stanowią problem. W przyszłym roku ich zatem nie będzie. Jeżeli potrzebuje Pani którykolwiek z załączników bez tytułów z polskimi znakami – proszę o informację.

2. Materiały na część ustną egzaminu maturalnego będą dostarczone w postaci plików .pdf. Wyjątkiem od tej zasady są zadania dla niewidomych – tzw. „czarnodruki” – te zostaną przesłane w postaci plików .doc. W przypadku zdających niewidomych kontaktowaliśmy się ze wszystkimi szkołami, w których osoby z tą niepełnosprawnością przystępują do egzaminu, aby upewnić się, że będą dla nich dostępne odpowiednie materiały.

3. W kwestii nauczycieli, o których Pani pyta – konsekwencje dla każdego nauczyciela za niedopełnienie obowiązków są takie same i określone w Karcie Nauczyciela. Dotyczy to również pracy w zespole nadzorującym egzamin.

Załączam pozdrowienia
MS
Anna Dzierzgowska, 4 maja 2015

Zobacz też:
Korespondencja z dyrektorem CKE: format materiałów maturalnych, nowe procedury egzaminacyjne

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży